Scris de 8:20 pm Locuri

Valea râului Ciorna

Râul Ciorna își are începutul la hotarul dintre raioanele Șoldănești și Florești. Acesta curge prin orașul Șoldănești, satele Parcani și Glinjeni din raionul Șoldănești, apoi prin satele Mateuți și Ciorna din raionul Rezina. Albia râului trece printr-o vale imensă. În unele locuri, adâncimea acesteia atinge 200 de metri. „Pereții” din calcar ale văii sunt acoperiți de pădure. De-a lungul râului pasc turme de oi. Apele rîului și lacurile de acumulare sînt folosite pentru irigații și în alte scopuri. După ce străbate orașul Șoldănești, rîul îşi face intrarea maiestuoasă în defileul adînc (în unele locuri acesta depăşind adîncimea de 200 m), numit Marele Defileu al rîului Ciorna. Partea principală și cea mai frumoasă a defileului este situată în apropiere de satele Glinjeni și Mateuţi. Pereţii defileului sînt compuşi din calcar sarmatic și plăci de gresie. Deosebit de impresionantă este panta total abruptă a defileului din apropierea satului Mateuţi, avînd o structură etajată cu straturi alternative deschise și întunecate de calcar, acestea la rîndul lor fiind împădurite. Această vale arată extrem de pitoresc, cu o iarbă deasă şi mare, iar de-a lungul rîului am putut observa numeroasele turme de oi și capre. Pe alocuri pe rîu sînt praguri, formate deasupra bolovanilor rostogoliţi de pe pantele defileului şi de aceea, chiar dacă stai în vîrful celei mai abrupte pante, poţi auzi zgomotul apei care trece peste bariere.
(Visited 538 times, 1 visits today)

Modificat: noiembrie 16, 2022

Închide