Scris de 6:04 pm Locuri

Rezervația naturală Prutul de jos și lacul Beleu

Rezervația naturală „Prutul de jos”

Reszervația a fost creată în 1991 în scopul protecției și studierei ecosistemului de baltă și luncă şi crearea condiţiilor favorabile pentru reproducerea speciilor rare, a celor pe cale de dispariţie şi a altor specii de plante şi animale.

Descoperă diversitatea păsărilor din ,,Prutului de Jos” – peste 220 de specii, inclusiv 47 protejate de Cartea Roşie a Republicii Moldova şi la nivel internaţional.

Explorează Rezervaţia cu cele 7 specii de reptile, reprezentând 50% din totalul naţional. Admira specii rare precum broasca ţestoasă de baltă şi şarpele cu abdomen galben. Încântă-te cu amfibienii prezenţi – 9 specii, inclusiv broasca brună de cîmp.

 

Există și două trasee turistice elaborate.

 

TRASEUL Nr.1 – Începutul: platforma de vizionare cu vedere spre lacul Beleu.

Pornind de la sediul Rezervaţiei, unde găsești exemplare de nufăr alb, vizitatorii pot observa și vizita:

  • Lacul Beleu: principala componentă geografică a rezervaţiei, relict al limanului Dunărean de apă dulce format în urma transgresiilor apelor maritime. În trecut, împreună cu lacul Brateş din România, formau un liman important al râului Prut. Dimensiuni: lăţimea – 2 km, lungimea – 5 km, adâncimea medie – 0,5 – 1,5 m, adâncimea maximă – 4,2 m.
  • Prezent: complexul acvatic găzduieşte peste 27 de specii de peşti. Importanţa lacului constă în crearea condiţiilor favorabile pentru reproducerea a aproape 18 specii de peşti, care apoi se întorc în apele râului.

 

TRASEUL Nr.2 – Traseul Acvatic: Potrivit pentru grupuri mici și nivel hidrologic adecvat.

Începutul: Sediul Rezervaţiei, cu priveliște la nufărul alb. De aici, barca va parcurge gârla Manolescu spre lac.

Gârla Manolescu are originea în r. Prut, satul Văleni, și se varsă în lac, la ,,Chiscul Mare”. Apele tulburi aduc amestecuri de nisip şi argilă ce se depun în lac. Adâncimea gârlei, formată în timp, atinge în unele locuri 4-5 m.

Pe malurile gârlei, în desișurile de salcie, pot fi întâlnite specii rare precum vidra (Lutra lutra), pisica sălbatică (Felis silvestris), broasca-ţestoasă-de-baltă (Emys orbicularis) – incluse în Cartea Roșie, dar și exemplare de căprior (Capreolus capreolus), mistreț (Sus scrofa), bizam (Ondatra zibethicus), etc.

Printre arborii de salcie, pe ambele maluri, pot fi observate exemplare solitare ale diferitelor specii de păsări sau stoluri în zbor.

 

Află mai multe

 

Lacul Beleu

Are o suprafață de 628 ha și este un relict al Limanului Dunărean de apă dulce. Este un monument al naturii de mare valoare ştiinţifică, culturală şi estetică cu dimensiunile: lăţime – 2 km, lungime – 5 km, adâncime medie – 0,5-1,5 m, adâncime maximă – 4,2 m.

(Visited 973 times, 1 visits today)

Modificat: iulie 24, 2023

Închide