Scris de 5:45 pm Locuri

Rezervația naturală “Codrii” – un loc liniștit în inima naturii

Ce poți vedea la Rezervația naturală „Codrii”

Cu o suprafață de 5177 hectare, rezervația servește ca adevărat depozit al genofondului pădurilor caracteristice Europei Centrale.

În cadrul acestui spațiu moldav, Codrii sunt un fenomen național unic. Aproximativ 1000 de specii de plante, 43 de specii de mamifere, 145 de specii de păsări, 7 specii de reptile, 10 specii de amfibii și peste 10000 de specii de insecte sunt protejate aici.

Rezervația găzduiește plante care au supraviețuit încă din epoca glaciară, oferind oportunitatea de a distinge ciupercile toxice de cele comestibile și de a studia diverse specii de păsări și mamifere, inclusiv cucul, care ne numără anii. Toate aceste elemente sunt expuse în “Muzeul Naturii” din cadrul rezervației, oferind o incursiune fascinantă în lumea florei și faunei din zona centrală a Moldovei.

Istoria Rezervației naturale „Codrii”

În 1926, Societatea Experimentatorilor și Iubitorilor Naturii din Basarabia a propus rezervarea a 13 sectoare valoroase de pădure, printre care și pădurea Lozova-Căpriana. Aceste obiective au fost declarate monumente ale naturii Basarabiei prin Hotărârea Consiliului de Miniștri al României din 19 iulie 1937.

La 27 septembrie 1971 s-a creat prima rezervaţie silvică de Stat „Codrii” cu scopul protejării în stare naturală a landşaftului silvic tipic părţii centrale a Republicii Moldova cu tot complexul natural şi suprafaţa totală de 2740 ha cu evidenţierea zonei strict protejate de 723 ha. Responsabil de efectuarea cercetărilor ştiinţifice pe teritoriul rezervaţiei fiind Academia de Ştiinţe al RSS Moldoveneşti.

În perioada anilor 1971-81 suprafaţa rezervaţiei cunoaşte modificări esenţiale în sensul extinderii ei. Astfel în 1975 au fost alipite 2272 ha de păduri din Ocolul Silvic Lozova al Gospodăriei Silvice de Stat Străşeni. În rezultat teritoriul rezervaţiei se extinde până la 5009 ha.

(Visited 1.889 times, 6 visits today)

Modificat: decembrie 16, 2023

Închide