Scris de 7:00 pm Locuri • Un comentariu

Valul lui Traian – unde se află și ce poți vizita în această regiune

Monument istoric „Valul lui Traian”

Valul lui Traian reprezintă un monument arheologic (secolul II d.H) de importanță internațională, situat la ieșirea din satul Vadul lui Isac. Are o lungime de 126 km și se întinde de la satul Vadul lui Isac până la or. Tatarbunar, pe teritoriul Ucrainean. Înălțimea valului nu depășește 1,5-3 m.

Monumentul istoric “Valul lui Traian” reprezintă o fortificație din perioada antică târzie, atestat pentru prima dată documentar la 13 martie 1489. Valurile sunt situate în partea de sud a Moldovei și constituie 2 ramificații principale: “de jos” și “de sus”.

Cel de “jos” are o lungime de 126 km și se întinde de la satul Vadul lui Isac până la orașul Tatarbunar, pe teritoriul ucrainean. Cel de “sus” are lungimea de 138 km avându-și granița între orășelul Leova la vest și satul Copanca de lângă Chițcani la est, iar în raionul Cimișlia în preajma satelor Pervomaisc, Grădiște, Coștangalia și Satul Nou.

Pe întinderea Valului lui Traian de Jos, savanții identifică trei porțiuni. Prima este de 34 de km, de la satul Vadul-lui-Isac și până la satul Tabacu din preajma lacului Ialpug. Această porțiune se caracterizează prin existența unei berme (o suprafață plată între val și șanț). Porțiunea respectivă a fost amenajată cu multă grijă și s-a păstrat cel mai bine.

A doua porțiune de val se găsește între lacurile Ialpug și Catlabuga. Ea se deosebește de prima porțiune doar prin lipsa bermei. În fine, cea de a treia porțiune, dintre lacurile Catlabuga și Sasâc, a fost ridicată relativ neglijent.

Grija cu care s-a ridicat prima porțiune (cea care începe la Vadul-lui-Isac) este explicabilă prin aceea că respectiva regiune era cea mai periculoasă din cele trei, fiind o zonă strategică importantă, din apropierea trecerii peste Dunăre. În plus, se presupune că porțiunea care începe la Vadul-lui-Isac a fost prima din cele trei care a fost ridicată.

 

Din păcate, trecerea vremii și-a spus cuvântul asupra Valului lui Traian de Jos. Cu atât mai rău este că și oamenii au contribuit semnificativ la starea în care se găsește în prezent acest vestigiu. Astfel, un drum de mașină străbate câmpul chiar de-a lungul valului, afectându-l.

În speranța că Valul lui Traian de Jos își va căpăta importanța turistică pe care o merită, vă îndemnăm să-l vizitați în dreptul satului Vadul-lui-Isac din Lunca Prutului de Jos.

Artizanatul în regiunea Valul lui Traian

Locul Artizanatului în Cultura Populară

Obiectele populare admirate în muzee, încărcate cu amprenta trecutului, pot fi întâlnite și în mediul cotidian al zilelor noastre. Acestea sunt create în centrele meșteșugarilor populari din zonele cu tradiție, fiind decorate cu elemente din epoca precreștină sau creștină, simboluri încărcate de înțeles și care impresionează prin frumusețea și mesajul transmis.

Artiștii populari își manifestă abilitățile în diverse domenii precum olăritul, țesătoria și prelucrarea lemnului. Ei păstrează tradițiile vii, transmitându-le din generație în generație, utilizând materii prime oferite de natură: lut, lemn, apă și fibre vegetale.

Indiferent în ce regiune a țării te îndrepți, vei descoperi urme ale trecutului și povești bine păstrate, pulsând de viață autentică și elemente care relatează credințele și miturile de odinioară.

Ce înseamnă artizanatul autentic?

Urmele artizanatului se pierd în timp, în epoci care au modelat abilitățile omului de a se adapta la natură, pericole, climă, religie sau organizarea comunității. Pe măsură ce oamenii au evoluat, obiectele create de mâna lor s-au perfecționat, dobândind, pe lângă funcționalitate, și atribute decorative și estetice.

Artizanatul autentic se caracterizează prin faptul că produsele sunt create de meșteșugari care au stăpânit tehnici străvechi, metode de folosire a materiilor prime și de decorare.

Printre produsele de artizanat autentic se numără:

– Obiecte de cult (sfeșnice, potire, clopote, icoane pe sticlă sau lemn, candele)
– Țesături (covoare, carpete, brâuri, catrințe, fote, vâlnice, scoarțe, ștergare)
– Port popular (ii, fote, catrințe, ițari, opinci)
– Obiecte din lemn și împletituri (jucării, fluiere, boluri și castroane)
– Obiecte din lut și ceramică (castroane, farfurii, căni, oale, păpuși)
– Obiecte decorative și de mobilier (ouă încondeiate, scaune, decorațiuni de grădină și de interior)

Acum mii de ani, oamenii își confecționau obiecte din lut pentru a-și depozita hrana sau pentru a-și crea unelte din lemn. În timp, aceste obiecte au căpătat diverse întrebuințări și au devenit tot mai rafinate, ajungând să fie considerate opere de artă atât de către creatorii lor, cât și de către publicul larg.

Semnificația Artizanatului în Cultură

Conform UNESCO, “cultura tradițională și populară reprezintă ansamblul creațiilor unei comunități culturale fundamentate pe tradiție,” fiind o expresie a identității culturale și sociale. În afară de artizanat, aceste forme culturale includ limbajul, literatura, muzica, dansul, jocurile, mitologia, riturile, obiceiurile, arhitectura și alte arte.

Obiectele create de meșterii populari constituie bogățiile și patrimoniul cultural al unei comunități. Acest patrimoniu reprezintă o punte peste ani, reflectând credințele, tradițiile folclorice, mitologice și viața rurală în diverse forme, fie prin etnografie, arheologie sau arte plastice și decorative.

Patrimoniul cultural ia naștere prin simboluri, culori, ornamente, obiceiuri păstrate și perpetuate de către meșterii populari.

 

 

Sursa: discover-traianwall.com (momentan indisponibil, am decis să păstrăm informația aici, pentru că este ceva util și unic)

(Visited 3.199 times, 1 visits today)

Modificat: februarie 15, 2024

Închide