Scris de 12:05 pm Locuri • Un comentariu

Suta de Movile

Suta de Movile este o arie protejată din apropierea Prutului, în Republica Moldova.

Lângă râul Prut, între satele Branişte şi Avrămeni, pe lungime de 8 kilometri şi o lăţime de 2 kilometri se ridică numeroase deluşoare (movile) cu înălţimea de 15-30 m care formează un adevărat spectacol al unduirii solului. Rândurile formate de aceste movile sunt paralele cu lunca Prutului.

„O Sută de Movile” prezintă un peisaj de o mare valoare ştiinţifică şi estetică. Există o dispută ştiinţifică referitoare la modul în care s-au format aceste movile. Unii savanţi spun că „O Sută de Movile” este unicul loc din Europa, unde sunt concentrate într-un număr atât de mare recife submarine ale Mării Mediteraneene – bazin de apă terţiar, ce acoperea pe atunci teritoriul de azi al Republicii Moldova cu vreo 20 de milioane de ani în urmă. Alţi savanţi consideră că movilele s-au format datorită alunecărilor de teren şi prăbuşirilor.

Apariția lor trezește întrebări, se presupune că ar fi fost necropole a căpeteniilor ale triburilor antice, o fi Suta de movile ale oștenilor căzuți în luptele cu tătarii sau sunt rezultatul mișcărilor tectonice. Se aștern de-a lungul rezervației de 8 km și o lățime de 1,7 m până la 2,3 m, se află pe malul stâng al Prutului, între localitățile Braniște și Cobani, raionul Glodeni. Fenomenul rezervației Suta de movile a fost atestată documentar pentru prima dată încă din 1716 de Dimitrie Cantemir în renumita lucrare a sa ,,Descrierea Moldovei”.

(Visited 1.197 times, 2 visits today)

Modificat: octombrie 30, 2023

Închide