Scris de 7:42 pm Locuri

Casa-muzeu Alexandru Donici

Pe moșia pe care o deținea Dimitrie Donici, de la tatăl său Constantin Donici, s-a construit acest frumos conac, în anul 1765, de către părinții fabulistului, Dumitru și Elena Donici. Planul casei, așa cum rezultă din schița elaborată la 14 mai 1973 de către un institut de proiectări, reprezenta situația reală a conacului la data respectivă și a constituit punctul de plecare pentru restaurarea acestuia în vederea înființării unui muzeu memorial.

(Visited 1.053 times, 1 visits today)

Modificat: noiembrie 22, 2022

Închide