Scris de 9:21 am Locuri

Rezervația peisagistică Tețcani și Podul vechi turcesc

Rezervația peisagistică Tețcani, situată în partea de jos a râului Vilia, la nord de localitatea Tețcani din raionul Briceni (în cadrul ocolului silvic Lipcani, Tețcani, parcela 35), reprezintă o zonă naturală protejată cu o suprafață de 164 de hectare. Administrarea acestui obiect este împărțită între Gospodăria Silvică de Stat Edineț, responsabilă pentru 114 hectare, și Primăria satului Tețcani, care gestionează 50 de hectare.

Ca rezervație peisagistică, Tețcani este cea mai vestică din Republica Moldova, oferind o panoramă captivantă a biodiversității locale și a frumuseții naturale.

podul turcesc

Imagine: Wikipedia

Ecosistemul vast al rezervației Tețcani

Ecosistemele forestiere din ariile protejate adăpostesc numeroase specii de plante efemere și efemeroide, inclusiv arbori și arbuști tradiționali pentru zona silvică, cu rare excepții de specii exotice. Printre speciile rare ce contribuie la justificarea statutului de protecție se numără:

  • stejarul roșu și cel palustru, însă amenințarea unei livezi (intens tratată cu chimicale) în proximitatea pădurii prezintă pericole pentru flora efemeroidelor și pentru râul Vilia;
  • specii rare de plante, printre care mălinul (Padus avium Mill.), verigarul (Rhamnus tinctoria), clocoticul (Staphylea pinnata), crușinul (Frangula alnus), călinul (Viburnum opulus), omagul galben (Aconitum anthora), sparangelul (Asparagus officinalis), ghiocelul alb (Galanthus nivalis) și vița de pădure (Vitis sylvestris), toate incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova;
  • specii rare de animale, cum ar fi Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii, Columba palumbus, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor, Lullula arborea, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Certhia familiaris, Carduelis cloris, toate incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, precum și Vespertilio murinus, Martes martes, Felis silvestris, Hieraaetus penatus, Vipera berus și Coronella austriaca.

(Visited 661 times, 1 visits today)
Închide