Scris de 7:50 pm Locuri

Descoperă Muzeul Național de Istorie – unul din cele mai importante muzee din țară

Istoria Muzeului Național de Istorie

Muzeul a fost fondat la data de 21 decembrie 1983, printr-un ordin emis de Ministerul Culturii sub numărul 561, “Cu privire la reprofilarea muzeelor”. Acest act a fost emis în urma hotărârii comune a Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Sovietice Moldovenești, datată 29 noiembrie 1983, care se referea la utilizarea clădirii istorice a fostului gimnaziu de băieți din Chișinău, locul unde tânărul S. Lazo și-a desăvârșit studiile.

Muzeul a luat naștere ca o extensie a Muzeului Republican al Gloriei Militare, încorporând acest institut și obținând o importantă colecție de piese istorice de la Muzeul de Stat de Istorie și Studiere a Ţinutului Natal al RSSM. Clădirea muzeului a rămas aceeași, fiind în curs de restaurare, fostul gimnaziu de băieți nr. 1 din Chișinău, unde se găsea anterior Muzeul Republican al Gloriei Militare.

În data de 22 octombrie 1991, prin ordinul Ministerului Culturii nr. 231, intitulat “Cu privire la perfecționarea activității muzeelor republicane”, Muzeul de Stat de Istorie al RSSM și-a modificat denumirea în Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

În anul 2006, în concordanță cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1326 din 14 decembrie 2005, intitulată “Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei științei și inovării”, Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost restructurat prin absorbția Muzeului de Arheologie al Academiei de Ştiințe a Moldovei, devenind astfel Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 184 din 13 martie 2013, instituția și-a modificat din nou denumirea, revenind la titulatura originală de Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

În prezent, Muzeul Național de Istorie a Moldovei este sub autoritatea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, iar activitatea sa de cercetare științifică este coordonată de către Academia de Ştiințe a Moldovei.

 

Clădirea Muzeului Național de Istorie

Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost inițial găzduit într-o clădire istorică cu o istorie impresionantă. Acest edificiu a fost cunoscut sub numele de Gimnaziul nr. 1 pentru băieți, mai târziu devenind Liceul de băieți “B.P. Hasdeu”. Între anii 1945 și 1963, aici a fost localizat detașamentul de grăniceri “Nistru”, iar în perioada 1963-1977, Universitatea Tehnică a împărțit aceeași locație. Clădirea se afla într-un proces de restaurare continuă, păstrându-și astfel importanța istorică.

 

Cutremurul din 1977 a avut un impact devastator asupra destinului acestui monument istoric, provocând deteriorări semnificative ale structurii care au adus clădirea la marginea colapsului. Eforturile de restaurare, de tip istoric, inițiate în 1979, au fost sortite eșecului din cauza stării avansate de degradare a elementelor de construcție din secolul al XIX-lea.

Din necesitate, vechea clădire a fost demolată și înlocuită cu una nouă, un proiect care a durat din 1980 până în 1987. Noua construcție a păstrat doar aspectul exterior al monumentului istoric, în stilul său eclectic unic, precum și elementele decorative ale sălii de festivități a fostului gimnaziu, care au fost reconstituite în trei săli cu cupolă în interiorul noii clădiri.

Rezultatul a fost o clădire muzeală modernă și impunătoare, care a fost deschisă publicului în 1987. Această nouă construcție dispune de etaj și parter și se deschide către strada 31 August 1989 cu o fațadă impresionantă. În interior, găzduiește 12 săli de expoziție și o dioramă, ocupând o suprafață totală de 5700 de metri pătrați.

 

Patrimoniul Muzeului Național de Istorie

Patrimoniul impresionant al Muzeului Național de Istorie a Moldovei a evoluat în timp, inițial fiind alcătuit din colecțiile Muzeului Gloriei Militare și cele de istorie ale Muzeului de Stat de Istorie și Studiere a Ţinutului Natal. În fiecare an, acest patrimoniu a fost îmbogățit cu piese tot mai semnificative, aducând o reală valoare științifică, prin intermediul cercetării, donațiilor și achizițiilor.

În perioadele 1989-1995 și 2006-2007, s-au realizat transferuri masive de patrimoniu dintr-o serie de muzee desființate, contribuind astfel la extinderea și diversificarea patrimoniului. Aceste muzee incluse în procesul de transfer au inclus Muzeul Republican al Prieteniei Popoarelor, Muzeul de Istorie a PCM, Muzeul Republican al Istoriei Comsomolului, Muzeul Republican “G. I. Kotovski și S. Gh. Lazo”, Muzeul Republican de Istorie a Religiei, Muzeul Memorial al Voluntarilor Bulgari și Muzeul de Arheologie al AŞM.

Astăzi, Muzeul Național de Istorie a Moldovei găzduiește o impresionantă colecție de 348.619 piese de patrimoniu. Această diversitate tipologică surprinde evoluția Moldovei de-a lungul secolelor, cuprinzând era preistorică și ajungând până în zilele noastre. Aceste piese atestă diversitatea habitatului uman, evenimente semnificative, precum și portrete ale unor personalități de marcă din istoria Moldovei.

Muzeul oferă marelui public și expoziții temporare, diverse sub aspect tematic și muzeotehnic, care vin să completeze carențele expoziției permanente și să aducă o contribuție la propaganda culturală a patrimoniului depozitat. De la începutul activității sale, muzeul a organizat peste 650 de expoziții temporare  (la sediu, în afara instituției și în străinătate), axate pe propriile colecții, precum și pe cooperarea cu alte instituții de cultură și cercetare.

Programul de vizitare și prețurile la Muzeul Național de Istorie

Vizitare

Zilnic:

program de vară (aprilie – octombrie) – orele 10-18;
program de iarnă (noiembrie – martie) – orele 10-17.

Accesul în muzeu este oprit cu 20 minute înaintea încheierii programului

Închis: vineri, 1, 7 și 8 ianuarie, 8 martie, prima și a doua zi de Paște, Paștele Blajinilor, 1 mai, 27, 31 august și 25 decembrie.

Taxe de intrare

Expoziția permanentă:

adulți – 10 lei
pensionari, adulți cu dizabilități medii / invaliditate de gradul III – 5 lei
studenți – 5 lei
elevi – 2 lei

Expoziții temporare și Sala Tezaurului:

adulți – 10 lei
studenți – 5 lei
elevi – 3 lei

Programul casei de bilete

10.00 – 16.20 – noiembrie – martie
10.00 – 17.20 – aprilie – octombrie

Acces gratuit

Copii preșcolari (până la vârsta de 7 ani), copii din instituții rezidențiale, copii cu dizabilități (până la vârsta de 18 ani) și însoțitorul acestora, adulți cu dizabilități severe și accentuate (invaliditate de gradele I și II), militari în termen, delegații oficiale și delegații cu caracter cultural (în limita programului de funcționare a muzeului), angajați ai rețelei muzeale naționale, Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării și a instituțiilor naționale din domeniul patrimoniului cultural, posesorii cardurilor ICOM și ICOMOS.

Pentru toți vizitatorii în ultimele zile de sâmbătă și duminică ale lunii.

Wi-Fi gratuit

Pentru vizitatori în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei funcționează o rețea de internet prin Wi-Fi.

Taxe de ghidaj

Pentru un grup de la 5 până la 30 de persoane:

adulți – 50 lei
studenți, elevi – 30 lei

Ghidaj în limbi străine:

adulți – 100 lei
studenți, elevi – 80 lei

Ghidaj gratuit:

Pentru copii din instituții rezidențiale și militari în termen.

Programări

Cu cel puțin 24 ore înainte, prin telefon (24-04-26).

Contact

Tel.: + 373 (22) 24-43-25, 24-04-26
Fax: + 373 (22) 24-43-69
E-mail: nationalmuseum@gmail.com

(Visited 422 times, 1 visits today)

Modificat: octombrie 31, 2023

Închide